College besluit over het plan ’t Plein in Nieuwleusen

College besluit over het plan ’t Plein in Nieuwleusen

DALFSEN – op dinsdag 3 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen een beslissing genomen over het plan ’t Plein Nieuwleusen. Het college vraagt de raad om € 5 miljoen als maximaal werkbudget beschikbaar te stellen. In januari 2014 spreekt de gemeenteraad over het voorstel van het college.

Kulturhus in het Middengebied in Nieuwleusen
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen blijft achter het idee staan om een Kulturhus in het Middengebied in Nieuwleusen mogelijk te maken.

Het college vindt het idee van een groeimodel, zoals Nieuwleusen Synergie voorstelt, een goed voorstel, maar kiest wel voor een andere financiering en fasering. Wat betreft de financiering meent het college dat alle kernpartners (Nieuwleusen Synergie, SV Nieuwleusen, Stichting De Schakel, volleybalvereniging Flash en korfbalvereniging d’Ommerdieck) naar draagkracht moeten bijdragen. Wat betreft de fasering meent het college dat het Agnietencollege eerder in de planvorming betrokken moet worden dan gepland. Het college vraagt de raad om € 5 miljoen als maximaal werkbudget beschikbaar te stellen. In januari komt het voorstel in de raad.

Renovatie de Schakel als stap 1
Het college vindt een renovatie van de Schakel noodzakelijk. Langer uitstel is niet verantwoord. Daarmee komt de gemeente de afspraak met de Stichting De Schakel die in 2008 is gemaakt na. Over de hoogte van het renovatiebudget is nader overleg nodig. Het college denkt dat maximaal 2 miljoen euro nodig is voor renovatie, dat is inclusief de verrekening van een nog openstaande lening en gemaakte kosten voor haalbaarheidsonderzoeken uit het verleden.

Onderzoek naar Kulturhus in combinatie met Agnieten College als stap 2
Een volgende stap is onderzoek naar een combinatie van het Agnieten College met het Kulturhus. Het schoolgebouw waarin het Agnieten College zit is 40 jaar oud. Over niet al te lange tijd komt de vraag aan de orde of renovatie een goede keuze is of dat het verstandiger is om voor een combinatie van gebruiksmogelijkheden te kiezen. Het college denkt dat een combinatie van meerdere gebruikers tot een hogere bezettingsgraad van het Kulturhus leidt én een steviger draagvlak geeft. Dat geeft een optimale benutting van m2. De stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen, de stichting Openbare Bibliotheek

Dalfsen/Nieuwleusen en voor onderwijshuisvesting de gemeente Dalfsen, moeten dan daarvoor tot de initiatiefgroep toe treden. Inclusief alle voorbereidende kosten denkt het college dat een bedrag van drie miljoen euro extra nodig is als voor deze combinatie wordt gekozen.

In januari 2014 spreekt de gemeenteraad over het voorstel van het college.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.