Aanpak voor verbetering N340 en N377 vastgesteld

Aanpak voor verbetering N340 en N377 vastgesteld

DALFSEN / NIEUWLEUSEN – Gedeputeerde Staten van Overijssel kunnen aan de slag met de uitwerking van een pakket aan maatregelen voor een aantal knelpunten op de N340/N48 en N377. Voor een bedrag van €160 miljoen wordt een nieuw tracé aangelegd vanaf de aansluiting van de A28 tot Ankummerdijk, wordt het resterende deel van de N340 (van Ankummerdijk tot Varsen) veiliger gemaakt en de aansluitingen bij Ommen verbeterd. Tevens wordt op de N377 in Balkbrug een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd.
Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 23 april ingestemd met het statenvoorstel na aanname van twee moties en één amendement.

Aanpak
Het nieuwe tracé van de A28 tot Ankummerdijk krijgt 2×2 rijbanen met een snelheid van 80 km/uur. In dit tracé krijgt de N340 een nieuwe aansluiting op de A28 en komt er een viaduct over het spoor. Op het tracé na de Ankummerdijk tot aan de aansluiting Varsen worden de kruisingen, huisaansluitingen en oversteken aangepakt in combinatie met het opnieuw asfalteren van de weg. Welke maatregelen hier nodig zijn voor meer veiligheid, leefbaarheid en doorstroming wordt nog verder uitgewerkt in samenwerking met de betrokken gemeenten en direct belanghebbenden. Ook wordt nader onderzocht hoe de aansluitingen van de N48 naar Ommen het beste vorm kunnen krijgen.

Daarnaast gaat op het tracé Nieuwleusen – Balkbrug de snelheid naar 80 km/uur. In de bebouwde kom van Nieuwleusen wordt dit 50 km/uur. Balkbrug krijgt een ongelijkvloerse kruising. Mocht de aanbesteding gunstiger uitvallen dan worden de overige middelen ingezet voor het uitvoeren van maatregelen die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming verder verbeteren.

Amendement en moties
In het amendement dat, met 42 stemmen voor en 4 stemmen tegen, is aangenomen wijzigen de Staten het oorspronkelijke voorstel van GS voor de lengte van het nieuwe tracé met 2×2 rijbanen. Deze wordt niet doorgetrokken van de A28 tot de Koesteeg, maar eindigt bij de Ankummerdijk.

Daarnaast zijn er door de Staten twee moties ingediend die beiden met algemene stemmen zijn aangenomen. De volksvertegenwoordigers roepen Gedeputeerde Staten hierin op om voor de aanbesteding de Staten per brief te informeren over de inhoud van het project waarmee het dagelijks bestuur de aanbesteding in wil gaan. Tevens geven de Staten in een motie alvast richting aan de besteding van de ruim 90 miljoen euro dat vrij valt als gevolg van de bezuiniging op de N340 en N377. De Staten willen deze middelen inzetten voor investeringen in het openbaar vervoer, waaronder de treinverbindingen Zwolle-Wierden en Hengelo-Bieleveld en de ombouw in het OV. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de aanpak van knelpunten in de N35, de versterking van bruggen over het Twentekanaal, wegonderhoud en fietsvoorzieningen.

Uitvoering
Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden vanaf 2015 met de aanpak van de onderdoorgang in Balkbrug. In 2016 start de aanpak van de N340. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2019 uitgevoerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor de N340/N48 op www.overijssel.nl/n340 en voor informatie over de plannen voor de N377 op www.overijssel.nl/n377.

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *