Plannen voor nieuwe wijk Ooster Dalfsen

Plannen voor nieuwe wijk Ooster Dalfsen

OOSTER DALFSEN – De gemeente Dalfsen organiseert op maandag 26 mei van 15.00 tot 20.30 uur, in de foyer van het gemeentehuis, een inloopbijeenkomst over het nieuwe (voorontwerp)bestemmingsplan “Oosterdalfsen”. Tijdens deze vrije inloop krijgt u onder meer informatie over het stedenbouwkundige plan en het voorontwerpbestemmingsplan. Ook is het uiteraard mogelijk om vragen te stellen.

De uitbreiding aan de oostkant van Dalfsen wordt globaal ontsloten door het gebied tussen de Oosterdalfsersteeg, Gerner Es, achterkant percelen oostzijde Slingerlaantje, Kampmansweg, Luchiespad en de Welsummerweg.

In de nieuwe woonwijk worden ongeveer 260 woningen gebouwd, zowel in de vrije als in de sociale sector (50/50). In aansluiting op de woon-werklocatie Kampmansweg biedt het plan ruimte aan 11 woningen gecombineerd met een werkfunctie. Alle woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd.

Het stedenbouwkundig plan heeft gevolgen voor de bestaande wegenstructuur in het plangebied. Zo wordt de Kampmansweg gedeeltelijk verlegd. De Oosterdalfsersteeg heeft in het plan een beperkte verkeersontsluitende functie, omdat de weg een smal dwarsprofiel heeft.

Ter inzage van 22 mei tot 3 juli 2014
Het (voorontwerp)bestemmingsplan ligt van 22 mei tot 3 juli 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Het is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.Doosterdalfsen-vo01.

Inspraakreactie indienen
Iedereen kan van tot 3 juli 2014 via een brief of mondeling een reactie geven over het voorontwerpplan.

 

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *