Meeste woningbranden door roken en kortsluiting - Foto: Niels Jansen
Foto: Niels Jansen

Meeste woningbranden door roken en kortsluiting

NEDERLAND – In 2012 vonden 26 fatale woningbranden plaats, hierbij vielen 28 doden. Het Instituut Fysieke Veiligheid IFV, dat al enkele jaren onderzoek doet naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van deze branden, concludeert dat roken en kortsluiting de voornaamste oorzaken vormen van alle niet met opzet veroorzaakte branden in woningen, zo laat schade-media.nl weten.

In 2012 was meer dan de helft (54%) hiervan het gevolg, gelijkelijk verdeeld over beide oorzaken. Gekeken naar de periode 2008-2012 is roken brandoorzaak nummer één (33%), gevolgd door kortsluiting (23%) en koken (14%). In genoemde periode van vijf jaar werden in totaal 148 (niet-opzettelijke) woningbranden geregistreerd, waarbij in totaal 160 dodelijke slachtoffers vielen. In 2008 vonden de meeste branden plaats (44) en vielen ook de meeste doden (49). In 2009 waren er 22 branden met 25 slachtoffers, in 2010 30 branden met een zelfde aantal dodelijke slachtoffers en in 2011 en 2012 26 branden met 28 doden.

De onderzoekers doen in hun rapport een achttal aanbevelingen. Eén ervan is om bij elke fatale woningbrand direct op locatie brandonderzoek te laten verrichten door opgeleide brandonderzoekers. Anderen zijn het doen van onderzoek naar de effectiviteit van zelfdovende (LIP) sigaretten, in het (brand)veiligheidsbeleid aandacht te blijven richten op brandveiligheid bij het roken, het brandveilig maken van schuimrubberhoudend meubilair/matrassen -in de onderzoeksperiode ontstond 36% van alle fatale woningbranden in objecten waarin schuimrubber was verwerkt- en onderzoek te doen naar de effectiviteit van rookmelders.

Gezien de vele ouderen onder de dodelijke slachtoffers (47% was 60 jaar of ouder) verdient het volgens de onderzoekers nader onderzoek te doen naar de (combinatie van) factoren die deze leeftijdsgroep kwetsbaarder maakt voor fatale woningbranden. Om de basis van het onderzoek te verbeteren wordt verder aanbevolen om fatale woningbranden altijd en centraal te registreren en te onderzoeken hoe een sluitend systeem voor registratie gerealiseerd kan worden, dienen gegevens over fatale woningbranden op korte termijn na de calamiteit op gestandaardiseerde en gestructureerde wijze worden verzameld.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *