Archief van de categorie 'Gemeente'

Oplossing Rechterensedijk is gevonden?

DALFSEN – Niet de gemeenteraad, maar een initatiefnemer vanuit de bevolking heeft de oplossing gevonden voor de Rechterensedijk. Het gaat om het gedeelte van de Rechterensedijk welke nog niet is aangepakt. Hier wil de initiatiefnemer een nieuwe weg direct aan de zuidkant aan leggen voor beide richtingen. Vanavond zal het voorstel “plan-zuid” gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Lees verder…

ICD wil oplossing bomen Rechterensedijk

DALFSEN – “We zijn niet voor de kap van de bomen aan de Rechterensedijk in Dalfsen, maar we zijn voor een goede oplossing.” Dat zegt Wiljo Wienen, voorzitter van de Industriële Club Dalfsen (ICD). “Wij krijgen ten onrechte de zwarte piet toegespeeld. Wij zeggen: geef nu goed geld uit, onderzoek alle opties, dan is met respect voor datgene wat er is, de toekomst van de Rechterensedijk gewaarborgd.” Lees verder…

Eerste verkiezingsaffiches Dalfsen aangeplakt

DALFSEN – Vrijdag 7 februari om 10.00 uur hebben de politieke partijen de eerste verkiezingsaffiches aangeplakt op de hoek van de Bruinleeuwstraat/Raadhuisstraat. Weliswaar in de stromende regen, maar de eerste affiches hangen! Lees verder…

Aflevering “De Kwestie: Rechterensedijk Dalfsen”

DALFSEN – Mike Medina van MCE Productions maakte voor zijn nieuwe programma De Kwestie een aflevering over de commotie die is ontstaan na het besluit van de Gemeente Dalfsen om de zuidelijke bomenrij aan de Rechterensedijk te kappen. Lees verder…

VIDEO: Schietpartij Kreuleweg Dalfsen, 1 gewonde

DALFSEN – Dinsdagmorgen 7 januari is na een schietincident bij een woning aan de Kreuleweg een 19-jarige Dalfsenaar aangehouden. Lees verder…

VIDEO Jaarverslag Brandweer Dalfsen 2013

GEMEENTE DALFSEN – Ook van het afgelopen jaar heeft Niels Jansen de brandweer van Dalfsen vastgelegd op camera. Zoals elk jaar wordt hier een samenvatting van gemaakt. Zie bij dit artikel de video. Reacties zijn zeer welkom!  Lees verder…

Vincent Oosterveen wil Coffeeshop in Dalfsen

DALFSEN – Een coffeeshop in Dalfsen kan de jeugdoverlast beperken. “Want in een coffeeshop kunnen jongeren veilig en verantwoord leren omgaan met wiet”, aldus de jonge Dalfsenaar Vincent Oosterveen. Lees verder…

College Ommen wijzigd voorstel forensenbelasting

OMMEN – Het college van B&W van de gemeente Ommen stelt de gemeenteraad voor om in 2014 vast te houden aan de huidige heffingssystematiek voor forensenbelasting en in 2014 de tarieven te verhogen. Het college komt met dit gewijzigde voorstel tegemoet aan reacties uit de recreatiesector. Lees verder…

Dalfsen ongeveer gezondste gemeente van Nederland

DALFSEN/NEDERLAND – Dalfsenaren zijn zo ongeveer de gezondste mensen van heel Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van de landelijke gezondheidsmonitor, waarvan nu de resultaten ook per gemeente zijn bekendgemaakt. Lees verder…

Jaarlijkse feestavond Jeugdbrandweer Dalfsen

DALFSEN – De jeugdbrandweer bestaat uit twee groepen: junioren (12 t/m 15 jaar) en aspiranten (16 t/m 18 jaar). Bij de jeugdbrandweer wordt de jongeren geleerd wat er gedaan moet worden bij brand in en om het huis, maar ook wat er gedaan kan worden om een brand te voorkomen. Als eerste wordt er geleerd hoe de brandweer organisatie in elkaar zit. Vervolgens komt de theorie aan de orde over het materiaal waarmee gewerkt wordt en het aflegsysteem. Hierna wordt er in de praktijk geoefend. Lees verder…

College besluit over het plan ’t Plein in Nieuwleusen

DALFSEN – op dinsdag 3 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen een beslissing genomen over het plan ’t Plein Nieuwleusen. Het college vraagt de raad om € 5 miljoen als maximaal werkbudget beschikbaar te stellen. In januari 2014 spreekt de gemeenteraad over het voorstel van het college. Lees verder…

Huishoudelijke hulp in Dalfsen door vijf aanbieders

DALFSEN – De gemeente Dalfsen sluit nieuwe contracten voor het leveren van hulp bij het huishouden in 2014. Met de vijf organisaties die op dit moment al het grootste deel van de huishoudelijke hulp leveren wordt weer een contract afgesloten. Hierdoor verandert er voor de meeste mensen niets. Lees verder…

Aanbieders huishoudelijke hulp blijven in Ommen

OMMEN – Inwoners van Ommen die gebruik maken van hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen vrijwel allemaal ook in 2014 gebruik maken van hun huidige aanbieder: Carinova, Oldenhaghen Zorgcentrum thuiszorg, BiOns of Caro Care. Dit is het resultaat van het aanbestedingstraject dat Ommen samen met de gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland heeft doorlopen. Lees verder…

Consultatiebureau Beerzerveld naar CJG Ommen

OMMEN – Het consultatiebureau in Beerzerveld sluit per 1 januari 2014 zijn deuren. Ouders kunnen dan terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Ommen. Dit is geen nieuwe plek voor ze. Hier kwamen ze namelijk al met hun kind voor het consultatiebureau met de jeugdarts van GGD IJsselland. Het consultatiebureau was slechts één dagdeel per maand geopend en alleen de verpleegkundige van de GGD kwam nog naar het dorp toe. Lees verder…

Dalfsen stopt samenwerking Wezo Zwolle

DALFSEN – De gemeente Dalfsen stapt op 1 januari 2015 definitief uit de gemeenschappelijke regeling voor de werkvoorziening Wezo, laat RTV Oost weten. Dat heeft de gemeenteraad vanavond unaniem besloten. Dalfsen vindt dat de gemeenschappelijke regeling geen meerwaarde meer heeft en wil zelf meer regie over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening Wsw. Lees verder…


+